Serdecznie zapraszamy na

Szkolenia dla nauczycieli wszystkich stopni nauczania pogłębiające wiedzę na temat Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z wykorzystaniem publikacji zawierającej najlepsze scenariusze zajęć na temat EFS.

Informacja o miejscu szkolenia wraz z harmonogramem zostanie skierowana wyłącznie do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniach.

Zgłoś się!

product display
services

Cel szkolenia

Szkolenie jest realizowane na zlecenie Krajowego Ośrodka EFS.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym, przygotowanie do pozyskiwania środków na projekty edukacyjne (z uwzględnieniem zmian jaki zostaną wprowadzone w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020) oraz wypracowanie metod pracy z uczniami w zakresie nauczania o EFS.

Podczas szkolenia zostaną omówione kwestie związane z wprowadzeniem w latach 2014 2020 nowego modelu wspierania edukacji ze środków UE w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

O przyjęciu decyduje ilość zgłoszeń
Zgłoś się!